O nas

Rolniczy Zakład Aktywności Zawodowej (RZAZ) powstał ponad 18 lat temu w Stanisławowie w powiecie płockim, z inicjatywy Komitetu Pomocy Niewidomym w Polsce z siedzibą w Nowym Jorku oraz Fundacji "Praca dla Niewidomych". Celem Zakładu jest prowadzenie rehabilitacji zawodowej i społecznej zatrudnionych osób ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Do zadań Zakładu należy prowadzenie kompleksowych działań w kierunku usamodzielniania zawodowego, społecznego i życiowego zatrudnionych pracowników niepełnosprawnych poprzez:

- organizowanie miejsc pracy wyposażonych w urządzenia produkcyjne i sprzęt, dostosowanych do potrzeb i możliwości niepełnosprawnych;

- prowadzenie doradztwa zawodowego, szkoleń zawodowych i innych działań   w kierunku podejmowania przez niepełnosprawnych zatrudnienia na otwartym rynku pracy;

- zapewnianie niezbędnej pomocy niepełnosprawnym w wypełnianiu przez nich obowiązków służbowych w pracy oraz w załatwianiu spraw osobistych;

- usprawnianie lecznicze i zabezpieczanie usług rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych;

- organizowanie pracownikom niepełnosprawnym dostępu do kultury oraz rekreacji, prowadzenie działalności kulturalno-oświatowej;

- prowadzenie indywidualnej pracy socjalnej na rzecz pracowników niepełnosprawnych;

 

W chwili obecnej RZAZ zatrudnia ponad 80 osób, z czego 58 to pracownicy z niepełnosprawnością.  Osoby te pracują w działach zajmujących się uprawą warzyw, usługami cateringowymi oraz produkcją pierogów mrożonych.

 

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego Zakładu.